Goed dat je ervoor kiest om je leiderschap te ontwikkelen!

Door je leiderschap te ontwikkelen, vergroot je jouw mogelijkheden. Je leven verandert, wanneer je meer inzicht krijgt en meer capaciteiten ontwikkelt waarmee je jouw eigen leven kunt leiden. De manier waarop jij leiderschap toont binnen jouw organisatie, je gemeenschap of zelfs je familie, geeft zo ruimte om te denken in mogelijkheden. Zo kun je de ‘normale’ te verwachten resultaten overtreffen. Je ontwikkelt het vermogen om voorbij te gaan aan het verouderde leiderschapsparadigma 'leiding geven zodat mensen zullen volgen' en betreedt de nieuwe wereld van ‘leiden zodat mensen zullen leiden'. De Genuine Contact Way kaarten voor leiderschapsontwikkeling kunnen op verschillende manieren worden gebruikt om je te ondersteunen bij het bereiken van je ontwikkelingsdoelen.

Hieronder staan oefeningen waarmee je zowel zelfstandig als in teams en in organisaties kunt werken met behulp van de Developing Leadership Cards.

Activiteiten voor persoonlijke en professionele leiderschapsontwikkeling

Toepassing 1: Dagelijkse reflectie

Tijdsduur: 10 minuten

Schud op het eind van de dag de kaarten en kies een kaart zónder naar de voorzijde van de kaarten te kijken. Bekijk de kaart en neem het woord en de afbeelding in je op. Misschien voel je je meer aangetrokken tot het woord, misschien meer tot de afbeelding. Beide is prima. Vraag jezelf: "Wat vertelt deze kaart mij vandaag over mijn leiderschapsontwikkeling?” Neem wat tijd om in stilte te reflecteren, een paar minuten is genoeg. Schrijf dan je gedachten op. Je stimuleert en versterkt zo jouw intuïtieve intelligentie en brengt ook je leiderschapsontwikkeling naar jouw ‘bewuste’ bewustzijn.

Toepassing 2: Periodieke reflectie

Tijdsduur: 30 minuten

Je kunt dit wekelijks, maandelijks, of per seizoen doen, om meer inzicht in jouw leiderschapsontwikkeling te krijgen. Schud de kaarten en kies er drie zonder naar de voorzijde van de kaarten te kijken. De eerste kaart die je trekt staat voor 'verleden', de tweede voor 'heden' en de derde voor 'toekomst'. Bekijk nu de kaarten. Pak de kaart voor 'verleden' en denk na over jouw leiderschapsontwikkeling in het verleden. Welke gedachten komen er in je op? Noteer ze. Herhaal dit met de kaarten voor ‘heden’ en ‘toekomst’. Laat vervolgens je gedachten de vrije loop over wat je merkt en opvalt over jouw leiderschapsontwikkeling. Je stimuleert en versterkt zo jouw intuïtieve intelligentie en brengt ook je leiderschapsontwikkeling naar jouw ‘bewuste’ bewustzijn.

Toepassing 3: Creëer focus met intentie

Tijdsduur: 1 minuut + 10 minuten

Trek blind een kaart. Neem je voor om gedurende de hele dag te werken met het onderwerp op de kaart. Hoe verhoudt dit zich tot jouw leiderschapsontwikkeling? Door deze ‘focus met intentie’ zul je gedurende de dag mogelijkheden ontdekken om dit aspect van jouw leiderschap aan het werk te zetten, waardoor je er meer over leert. Maak een foto van de kaart, bewaar hem in je zak of in een tas, of leg hem op je bureau om er gedurende de dag aan herinnerd te worden. Neem aan het eind van de dag 10 minuten om na te denken over wat je hebt geleerd over jouw focus van vandaag met intentie. Schrijf je belangrijkste reflecties op. Je stimuleert en versterkt zo jouw intuïtieve intelligentie en brengt ook je leiderschapsontwikkeling naar jouw ‘bewuste’ bewustzijn.

Toepassing 4: Belangrijke gesprekken

Tijdsduur: 30-60 minuten

Nodig mensen uit tot het voeren van belangrijke gesprekken aan de hand van de kaarten. Schud de kaarten en leg ze blind neer. Vraag de mensen, wanneer ze binnenkomen, om een kaart te kiezen. Zodra iedereen een kaart heeft stel je een vraag, zoals: “Wat zegt deze kaart je over leiderschap?” Geef twee minuten om in stilte te reflecteren. Vraag iedereen daarna om hun reflecties te delen met de groep. Dit biedt de kans om belangrijke gesprekken te voeren over leiderschap. Door regelmatig gebruik te maken van de kaarten worden groepen geholpen om samen te werken aan hun leiderschapsontwikkeling. Zo bouw je bewust met elkaar kennis op over leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Iedereen wordt gesterkt in zijn/haar leiderschapsontwikkeling, door intuïtieve intelligentie te ontsluiten en elkaar tijd en ruimte te geven om deel te nemen aan belangrijke gesprekken.

Toepassing 5: Transfer-in om een bijeenkomst te starten

Tijdsduur: 30 minuten

Schud de kaarten voor aanvang van een bijeenkomst en leg de kaarten dicht neer. Nodig iedereen bij het begin van de bijeenkomst uit om intuïtief een kaart te kiezen. Stel vervolgens een gerichte vraag met betrekking tot de bijeenkomst. Als het onderwerp ‘strategische planning’ is, vraag je bijvoorbeeld: “Wat zegt deze kaart jou over strategische planning?” Vraag iedereen om twee minuten te reflecteren en om aantekeningen te maken als ze dat willen. Vraag hen vervolgens om in tweetallen gedurende 10 minuten hun reflecties met elkaar te delen. Vervolgens deelt elk paar de belangrijkste punten die aan bod zijn gekomen. Door de kaarten te gebruiken raken mensen snel bij het onderwerp van de bijeenkomst betrokken en zijn ze vliegensvlug op de hoogte van de reeds bestaande kennis hierover in de groep.

Toepassing 6: Groepsreflectie

Tijdsduur: 15 minuten

Schud de kaarten aan het einde van een bijeenkomst, leg ze met de afbeelding naar beneden neer en nodig de deelnemers uit om intuïtief een kaart te kiezen. Vraag de mensen om een minuut in stilte na te denken over wat hen is opgevallen over hun individuele en collectieve leiderschap tijdens de bijeenkomst. Tijdens de afsluiting van de bijeenkomst wordt iedereen de mogelijkheid geboden om hun reflecties te delen. Als je weinig tijd hebt, kun je dit beperken tot één opmerking per persoon. Op deze manier wordt verdere bewustwording opgebouwd en wordt de leiderschapsontwikkeling versterkt.

Jouw ontwikkeling volgen

Gebruik een notitieboekje om jouw reflecties over leiderschapsontwikkeling op te schrijven. Bekijk je aantekeningen elk seizoen of elk jaar om jouw ontwikkeling te volgen. Een andere manier om je ontwikkeling bij te houden is het maken van een grafiek van de kaarten die je trekt. Sommige kaarten kunnen vaak voorkomen, terwijl je andere kaarten helemaal nooit trekt. Kijk elk seizoen of jaar naar jouw overzicht van de kaarten die je hebt getrokken en denk na over wat je opvalt. Het is fascinerend om jaar na jaar deze overzichten bij te houden voor jouw ontwikkeling.

Toegang tot het verhaal

Je krijg toegang tot jouw verhaal over leiderschap en leiderschapsontwikkeling door te werken met de Genuine Contact kaarten. Het is het verhaal over leiderschap dat je jezelf vertelt vanuit jouw groeiende bewustwording over het verleden, het heden en de toekomst. In een groep - dit geldt ook voor een familie - ontsluit je samen het verhaal over leiderschap dat binnen deze groep (ook onbewust) bestaat. Wanneer je toegang krijgt tot dit verhaal, krijg je ook toegang tot achterliggende aannames en overtuigingen. Je kunt helderheid krijgen over hoe een verhaal de acties en het gedrag beïnvloedt waarvan je getuige bent en waaraan je zelf ook deelneemt. Als je eenmaal toegang hebt tot het verhaal is het aan jou om te beslissen of je dit verhaal wilt behouden, of een nieuw verhaal wilt maken - een verhaal dat meer steun biedt bij het bereiken van jouw doelen.

Verder leren

Je kunt meer leren over het gebruik van deze kaarten in groepen en vergaderingen, door te leren over het faciliteren van participatieve bijeenkomsten met de methode ‘Whole Person Process Facilitation’ (WPPF). WPPF maakt deel uit van het Genuine Contact-programma. Kijk op www.genuinecontact.net voor een WPPF training bij jou in de buurt, online, of als zelfstudie.