Varma lyckönskningar för att du väljer att utveckla ditt ledarskap!

När du utvecklar ditt ledarskap så expanderar din potential. Ditt liv förändras när du får ökade insikter och ökad kapacitet att leda ditt liv. Ditt ledarskap för ditt team, din organisation, din församling eller din familj kommer att skapa ett möjlighetstänkande som överträffar vanliga tankegångar och ordinära resultat.

Du utvecklar kapacitet att gå bortom det gammalmodiga ledarskapsparadigmet ”att leda så att andra följer efter” till det nya ledarskapsparadigmet ”att leda så att andra kan leda”.

Genuine Contact Ways Ledarskapsutvecklingskort kan användas på många olika sätt för att hjälpa dig uppnå målen för din ledarskapsutveckling.

Nedan finner du övningar som du kan arbeta med själv men också i grupper och organisationer när du använder Ledarskapsutvecklingskorten.

Aktiviteter för personlig och professionell ledarutveckling

Användningsområde 1: Verktyg för daglig reflektion

Tid ca 10 minuter

Gör detta på kvällen. Blanda korten och välj ett kort utan att se på kortens bildsida. Se på kortet, lägg märke till ordet och bilden. Ibland kan du känna dig mer dragen till antingen ordet eller bilden. Det spelar ingen roll vilket. Fråga dig själv: “Vad förmedlar det här kortet till mig om min ledarskapsutveckling idag?” Ta en stund för tyst reflektion, ett par minuter räcker och skriv sedan ner dina tankar. Du stimulerar den intuitiva intelligensen samtidigt som du förstärker din ledarskapsutveckling genom att du medvetet uppmärksammar den.

Användningsområde 2: Verktyg för periodisk reflektion

Tid ca 30 minuter

Öka insikten om din ledarskapsutveckling veckovis, månadsvis eller kvartalsvis. Blanda kortleken utan att se på kortens bildsida. Välj tre kort. Det första kortet representerar dåtid, det andra nutid och det tredje framtid. Vänd nu upp kortens bildsida. Ta upp det kort som visar dåtid och fundera över din ledarskapsutveckling i det förflutna. Vilka tankar kommer till dig? Anteckna dem. Gör sedan samma sak med korten för nutid och framtid. Tillåt nu dina tankar att ostört vandra kring sådant du uppmärksammar om din ledarskapsutveckling. Du stimulerar den intuitiva intelligensen samtidigt som du förstärker din ledarskapsutveckling genom att du medvetet uppmärksammar den.

Användningsområde 3: Skapa medvetet fokus

Tid ca 1 minut + 10 minuter

Gör detta på morgonen. Välj ett kort utan att se på kortens bildsidor innan du gjort valet. Sätt en intention att du under dagen ska arbeta med din ledarskapsutveckling gällande det som finns på kortet. Med detta medvetna fokus kommer du att upptäcka tillfällen att använda den här sidan av ditt ledarskap, vilket ger dig möjlighet att lära dig mer om den. Ta en bild av kortet och lägg den i plånboken eller väskan eller på ditt skrivbord, så att du kan gå tillbaka till den under dagen. På kvällen avsätter du tio minuter för att under tystnad reflektera över vad du lärt dig relaterat till det medvetna fokus du haft under dagen. Skriv ner de viktigaste reflektionerna. Du stimulerar den intuitiva intelligensen samtidigt som du förstärker din ledarskapsutveckling genom att du medvetet uppmärksammar den.

Användningsområde 4: Viktiga samtal

Tid ca 30-60 minuter

Inbjud till viktiga samtal genom att använda korten i din grupp. Blanda korten och placera dem med bildsidan neråt på en slät yta (till exempel på golvet). När deltagarna kommer, be dem välja ett kort. När alla har tagit var sitt kort, ställ en fråga som till exempel “vad förmedlar det här kortet till dig om ledarskap?”. Ge dem tid att reflektera tyst för sig själva under 2 minuter. Be dem dela med sig av sina reflektioner så mycket som de själva känner sig bekväma att dela i gruppen. Detta ger en möjlighet till viktiga samtal om ledarskap. Regelbunden användning av korten hjälper gruppen att samarbeta kring sin ledarskapsutveckling. Tillsammans tar man fram kunskap om ledarskap och ledarskapsutveckling och medvetandegör denna. Detta stärker alla gruppmedlemmarna i deras ledarskapsutveckling, ger dem tillgång till sin intuitiva intelligens och gör dem fria att engagera sig i viktiga samtal.

Användningsområde 5: Transfer In till ett möte

Tid ca 30 minuter

Innan mötet, blanda kortleken och lägg ut korten med bildsidan ner på en slät yta (till exempel på golvet). När mötet börjar, inbjud varje deltagare att välja ett kort. På det här sättet inbjuds deras intuition att göra valet. Ställ därefter en fokuserande fråga som relaterar till mötet. Om mötet t ex handlar om strategisk planering kan frågan vara ”vad förmedlar det här kortet till dig om strategisk planering?”. Be deltagarna reflektera i 2 minuter och gärna anteckna om de vill. Be dem nu att mötas i par och under 10 minuter dela det de vill dela av sina reflektioner. Varje par ska sedan presentera de nyckelbegrepp som de upptäckt. Hela gruppen gagnas då man delar befintlig kunskap om mötets tema. På det här sättet kan deltagarna med hjälp av korten, snabbt förflyttas in i mötet och den kunskap som redan finns om huvudfrågan.

Användningsområde 6: Gruppreflektion

Tid ca 15 minuter

Vid avslutningen av ett möte, blanda korten, inbjud deltagarna att välja ett kort, intuitivt då korten ligger med bildsidan ner. Be deltagarna reflektera tyst för sig själva under någon minut, om vad de uppmärksammat om sitt individuella och kollektiva ledarskap under mötet. Vid avslutningen av mötet har varje deltagare möjlighet att dela sina reflektioner. Om tiden är kort kan detta delande begränsas till en sak per person. Detta ökar den medvetna uppmärksamheten ytterligare och stärker ledarskapsutvecklingen.

Följ din utveckling

Använd gärna en dagbok för att skriva ned dina reflektioner om ledarskapsutveckling. Ett sätt att följa din utveckling är att kvartalsvis eller årligen gå igenom dagboken. Ett annat sätt att följa din utveckling är att göra en lista för att hålla reda på vilka kort du drar. Några kort kanske kommer upp ofta medan andra inte kommer upp alls. Se på listan över de kort du dragit, en gång per år eller kvartalsvis, och reflektera över vad du lägger märke till. Listor som löper från år till år är fascinerande när det gäller att följa utvecklingen.

Kontakt med berättelsen

När du arbetar med Genuine Contact Ways Ledarskapsutvecklingskort kommer du i kontakt med berättelsen om ledarskap och ledarskapsutveckling … den berättelse du förmedlar till dig själv, med ökande tydlighet genom din medvetna uppmärksamhet på densamma, berättelsen om dåtid, nutid och framtid. I en grupp, t ex en familj, kan ni tillsammans få kontakt med den berättelse om ledarskap som, även undermedvetet, existerar i gruppen. När du får kontakt med berättelsen, så får du kontakt med antaganden och övertygelser och du kan få klarhet i hur berättelsen påverkar de handlingar och beteenden du bevittnar och deltar i. När du en gång fått kontakt med berättelsen så är det upp till dig att bestämma dig för om du vill behålla den … eller skriva en ny. En som bättre stödjer dig att nå dina mål.

Lär dig mer tillsammans med oss!

Du är välkommen att lära dig mer om att använda Genuine Contact Ways Ledarskapsutvecklingskort i grupper och möten genom att lära dig leda möten med Whole Person Process Facilitation, en metod för att skapa delaktighet. WPPF är en av modulerna i Genuine Contact-programmet. Gå till www.genuinecontact.net för att hitta en WPPF-kurs i din närhet, online eller som självstudiekurs.